Návšteva výstavy vo vlastivednom múzeu v Hlohovci pod názvom „Vesmír očami detí“

05.04.2018 13:24

Deti z našej materskej školy sa v mesiaci február 2018 svojimi výtvarnými prácami zúčastnili XXXIII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“, ktorú vyhlásila Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami. Dňa 23.03. si boli deti z triedy kobyliek a včielok pozrieť vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci výstavu okresného kola, kde sa prezentovali práce detí, ktoré vybral organizátor výstavy na základe odbornej poroty. Z každej kategórie bolo vybraných 5 prác, ktoré budú zaslané do celoslovenského kola. Deti si i touto formou rozširovali svoje vedomosti a predstavy o vesmíre. Mrzelo nás i deti, že neboli vystavené všetky práce okresného kola, aj tie, ktoré neboli vybrané porotou do celoslovenského kola, pretože by deti potešilo, že vidia svoje výtvarné práce, ktoré s veľkou radosťou a nadšením zhotovovali na túto výtvarnú súťaž.