NÁVŠTEVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU KOPERNÍKOVA 24, HLOHOVEC- PRÍPRAVNÝ ROČNÍK

19.02.2019 06:38

Prípravný ročník je medzičlánok medzi materskou školou a I. ročníkom. V žiadnom prípade nemôžeme prípravný ročník stotožňovať s nultým ročníkom. Oba majú svoj vlastný vzdelávací program, ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu.

ZŠ s MŠ, Koperníkova 24, Hlohovec je jediná základná škola v okrese, ktorá má vytvorený prípravný ročník  pre deti s poruchami reči.

Dňa 07.02. 2019 deti z triedy včielok navštívili svojich kamarátov v prípravnom ročníku. Deti sa na stretnutie veľmi tešili a nezabudli zhotoviť pre kamarátov darčeky- hojdajúcich snehuliakov. Deti privítala v prípravnom ročníku Mgr. Šušuková, ktorá im spolu s  deťmi pripravila príjemné dopoludnie. Zapojili sme sa do jazykových hier „Macko Capko“ s precvičovaním hlások c, č. Následne sme si pozreli interiér a exteriér školy, ktorý sme porovnávali s prostredím našej materskej školy. Na záver sme sa zabavili a návštevu sme ukončili spoločným tančekom „Šašo“, pretože už teraz sa všetci tešíme na blížiaci sa karneval na oboch školách.

Materská škola je premostením medzi nezáväzným detstvom a systematickým inštitucionálnym vzdelávaním. Prostredníctvom návštevy základnej školy i touto formou uľahčujeme deťom následný prechod z materskej školy do základnej školy. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu Základnej školy s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec, ktorá sa nachádza v lokalite našej materskej školy.