NÁVŠTEVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

03.06.2019 15:34

Prechod  detí z materskej  školy do prvého ročníka základnej školy uľahčujeme deťom rôznou formou. Jednou z nich je i návšteva základnej školy. Dňa 29.05. 2019 naši predškoláci opäť navštívili kamarátov v Základnej škole s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec. Deti srdečne privítala Mgr. Šušuková, ku ktorej sa pripojili i žiaci. Deti si mohli opäť vyskúšať nielen  školskú lavicu, ale i prácu školáka zapojením sa do vyučovacej hodiny, na ktorej sa zahrali s hláskou „z“. Rozprávkou o hláske „z“ sa deti preniesli do sveta slov, ktoré obsahovali túto hlásku. Po slovných hrách si deti so záujmom prelistovali šlabikáre, pozreli obsah peračníkov žiakov, ale i školské pomôcky, ktoré zdobili triedu. Na záver dostali i naši predškoláci domácu úlohu v podobe pracovného listu, ktorého cieľom  bolo identifikovať názvy obrázkov, ktorých slovo začína na hlásku „z“. Nielen v triede, ale i v areáli školy sa stretli i so žiakmi, ktorí navštevovali našu materskú školu. Pri odchode sa nezabudli poďakovať i v podobe zhotoveného kvietka margarétkou, symbolom našej materskej školy za celoročnú spoluprácu.