Nočný spánok predškolákov

23.06.2019 20:44

V rámci rozlúčky predškolákov s materskou školou sme realizovali dňa 21.06. 2019  nočný spánok detí.  Už od rána sa deti tešili na akciu a spolu s rodičmi pripravovali občerstvenie v podobe pečenia sladkého, slaného pečiva, alebo priniesli rôzne sladkosti pre seba i kamarátov. V podvečerných hodinách sa všetci zišli a zábava sa mohla začať. Deti sa najskôr občerstvili dobrotami, ktoré nachytali spolu s rodičmi a po krátkom oddychu ich na školskom dvore čakali rôzne športovo zábavné súťaže a hry. Neskôr na  Margarétkinom dopravnom ihrisku preukazovali svoje pohybové zručnosti v jazde na kolobežkách.  Zábava   pokračovala  i v triede.  Medzi jednotlivými aktivitami si deti opäť zamaškrtili, slávnostne si pripili detským šampanským a tešili sa na pizzu, ktorú mali na večeru. Vyšantili sa na diskotéke so svetelnými efektmi. Keď sa zvečerilo išli na školský dvor s pomocou bateriek  hľadať ukrytý poklad. Hľadanie pokladu s baterkami sa deťom veľmi páčilo, pretože poklad nehľadajú každý deň a ani každý deň nie sú po súmraku vonku. Usilovne hľadali, svietili, diskutovali až poklad objavili v podobe zlatých pamiatkových mincí, ktoré sme im zakúpili na výlete.   Pred spánkom sa osprchovali a nasledovala  záverečná diskotéka v pyžame, ktorá sa im najviac páčila, pretože  bola  netradičná. Nechýbala ani filmová, či knižná  rozprávka na dobrú noc. Ráno sa naraňajkovali a so svojimi zážitkami, dojmami a emóciami odišli v sprievode svojich rodičov domov.