Október

24.09.2017 19:50

Tajomstvá pani jesene– tvorivé dielne s rodičmi tekvičiaci, postavičky a zvieratká z jesenných plodov, výzdoba školy

Ochutnávka- naše chutné a zdravé nátierky

Projekt- Hovorme o jedle

Dopraváčik- Správny chodec

10. október– Medzinárodný deň starších ľudí

09. október – deň starých rodičov, Naši starí rodičia –úcta k starším    besiedka, zhotovenie darčekov

15.10.-Medzinárodný deň umývania rúk

Margarétkina záhradka- starostlivosť, zber plodov, spolupráca so ŠJ

Návšteva mestskej knižnice – mesačná spolupráca