OLYMPIÁDA VO VIACBOJI VŠESTRANNOSTI DETÍ MATERSKÝCH ŠKOL V HLOHOVCI

30.04.2019 09:03

I v tomto školskom roku sme sa aktívnou účasťou detí z triedy kobyliek a včielok zúčastnili dňa 25.04.2019 Olympiády vo viacboji všestrannosti detí materských škôl okresu Hlohovec, ktorú organizovali MŠ Nábrežie 23, elokované pracovisko Fraštacká 4 v Hlohovci s finančnou  podporou Mesta Hlohovec a OZ Fraštáčik. Olympiáda sa konala v mestskej telocvični na Železničnej ulici v Hlohovci. Olympiáda sa začala slávnostným nástupom tímov, vztýčením olympijskej vlajky a zapálením olympijského ohňa, ktorý za pomoci škôlkara, zapálil  primátor mesta Hlohovec. Zúčastnené deti- malí športovci zložili sľub a mohli začali súťažiť v troch disciplínach v behu, hode loptou a v skoku do diaľky z miesta.

 

Prekážok sa nebojíme,

so všetkým si poradíme.

Športovať dnes všetci chceme!

To sľubujeme!“

 

Deti s radosťou a so záujmom preukazovali svoje pohybové schopnosti a danosti. Keď sa vystriedali pri všetkých disciplínach , mohli sa občerstviť a zatancovať si so Šaškom. Na záver olympiády všetci zúčastnení boli ocenení zlatou medailou a účastníckym diplomom pre jednotlivcov. Diplom za účasť získala aj každá zúčastnená materská škola a zároveň i balíček športových potrieb pre svoju materskú školu. Olympiáda bola oficiálne ukončená hymnou Slovenskej republiky.