Olympiáda vo viacboji všestrannosti detí MŠ okresu HC

30.05.2018 14:15

 

„Prekážok sa nebojíme,

so všetkým si poradíme.

Športovať dnes všetci chceme!

To sľubujeme!“

 

Týmto sľubom sa deti z našej materskej školy z triedy kobyliek a včielok zúčastnili dňa 23.05. 2018 Olympiády vo  viacboji všestrannosti detí materských škôl okresu Hlohovec,ktorú organizovala    MŠ Nábrežie 23, elokované pracovisko Fraštacká 4, Hlohovec s finančnou  podporou Mesta Hlohovec. Olympiáda sa uskutočnila v dopoludňajších hodinách  v Mestskej telocvični v Hlohovci. Jednotlivé družstvá mladších a starších detí- dievčat a chlapcov súťažili v troch disciplínach- hod do diaľky, skok do diaľky a člnkový beh. Príjemnú atmosféru a veselú náladu zabezpečoval Šašo, ktorý zabával deti. Pre deti bolo pripravené i občerstvenie, po ktorom trpezlivo čakali na vyhodnotenie súťaže. Všetky zúčastnené deti dostali za výkon i účasť medailu a materská škola diplom a darček v podobe športových pomôcok a hračiek.

Umiestnenie detí z našej materskej školy EP Vinohradská 7, Hlohovec:

  • Skupina starších chlapcov- Chlapci 1:

Timko Polačik:    6.miesto

Erik Klčo:   7. miesto

Richard Meliš:8. miesto

  • Skupina starších dievčat- Dievčatá 1:

Laura Studeničová:       1. miesto

Adrianka Števová:         8. miesto

Lujza Mršticová:           13. Miesto

  • Skupina mladších dievčat- Dievčatá 2

Alžbetka Juristová:       2. miesto

Ninka Pavlíková:          7. miesto

Terézia Vrchovská:       13.  miesto

 

Všetkým srdečne blahoželáme!