OSLAVY DŇA MATERSKÝCH ŠKÔL

13.11.2018 17:51

Aj materské školy na Slovensku oslavujú svoj deň. Ten bol určený na 4. november, pretože tento deň je významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku.

4. novembra 1829 bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Ona vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch:

„Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“

Tento sviatok sa stáva aj tradíciou nášho EP Vinohradská 7, Hlohovec.

Aj my sme tento deň oslávili spoločne 9. novembra 2018 turistickou vychádzkou do zámockej záhrady v našom meste. Pred turistickou vychádzkou sme sa s deťmi rozprávali o význame tohto sviatku, zaspievali sme si hymnu materských škôl  a realizovali sme s deťmi rôzne hrové aktivity.

Rodičia nachystali svojim deťom vak s pitným režimom a občerstvením a už sme sa mohli vybrať na cestu. Deti kráčali s úsmevom na tvári, pretože sa tešili na hry s jesennými pestrofarebnými listami  a hrdo niesli na pleciach  svoj vak.

Keď sme prišli do zámockej záhrady, deti sa občerstvili a s veľkým záujmom začali zbierať jesenné  listy, ktoré   nosili  na určené miesto. Navzájom si porovnávali nielen tvar, farbu, ale i množstvo listov. Keď z opadaných listov vytvorili veľkú kopu, pochytali sa všetky deti za ruky a vytvorili priateľský kruh s kopou lístia uprostred. Mali sme dostatok lístia na to, aby  sme mohli začať tvoriť  symbol  nášho elokovaného pracoviska „Margarétku“. Kopa lístia predstavovala stred margarétky, z ktorej sme odoberali listy a vytvárali lupienky  kvetu. Deti boli nadšené z veľkej margarétky, vytvorenej z listov a spontánne si zatlieskali a zakričali hurá, hurá, hurá! Spoločne sme sa odfotili a potom každá trieda realizovala hrové aktivity. Najmladšie deti z triedy mravčekov zostali na lúke a hrali sa  rôzne kruhové hry, ale i hry s listami. Trieda lienok si išla pozrieť zámok. Mali šťastie, pretože im správca dovolil pozrieť si nádvorie a kaplnku.

Deti z triedy kobyliek a včielok išli k jazierku kŕmiť divé kačice.

Veselá a zábavná atmosféra sa niesla celým dňom.  Každá trieda si odniesla veľa príjemných dojmov a zážitkov . Deti prežívali po celý týždeň radosť z osláv Dňa materských škôl, čo prispelo k tvrdeniu, že kolektív detí, rovesníkov a predškolské zariadenia sú dôležitou súčasťou zdravého rozvoja osobnosti dieťaťa v našej spoločnosti.