OSLAVY MDD A NÁVŠTEVA HASIČOV NA „MARGARÉTKINOM DOPRAVNOM IHRISKU“

09.06.2018 15:56

V rámci témy týždňa a osláv MDD- „Týždeň detskej radosti“, sme v materskej škole realizovali rôzne zaujímavé, hravé a netradičné aktivity. Z každej triedy bolo počuť hudbu a bolo možno vidieť šantenie detí na detskej diskotéke s občerstvením. P. učiteľky si pripravili pre deti darčeky v podobe hračky a sladkej odmeny. Týmto aktivitám v rámci týždňa predchádzalo niekoľko rôznorodých aktivít a hrových činností. Deti navštívili cukráreň, kde si zamaškrtili na zmrzline, navštívili kamarátov na EP Pribinova 69, Hlohovec, spievali piesne s motívom detského sveta, rozprávali a charakterizovali na tému „šťastie“, zhotovovali biele holubice so srdiečkom, ktoré „putovali“ za kamarátmi do šíreho sveta, kreslili s kriedou na chodník, radosť mali z hudobno-pohybovej hry „Do kolesa, do kolesa“, či sledovali divadelné predstavenie s plošnými bábkami, ktoré predstavovali deti všetkých národností pod názvom „Aby bol náš svet, ako veľký farebný kvet.“

Najväčšiu radosť mali dňa 01.06., kedy našu materskú školu navštívili hasiči z Hasičskej stanice v Hlohovci. Ujovia hasiči na tvárach detí ihneď vykúzlili údiv. Keď uvideli deti krásne červené hasičské auto, v tom momente chceli byť všetci chlapci hasiči. To bolo radosti, keď sa mohli pokochať a vyskúšať si ich techniku, alebo rôzne časti výbavy hasičov, ktorí im rozprávali o dôležitosti ich práce a dovolili deťom, aby si vyskúšali prilbu, aj „šoférovanie“ v hasičskej kabíne. Jazda na „štvorkolke“ zanechala v deťoch nezabudnuteľné zážitky. S nadšením počúvali všetko, čo im povedali. Najviac sa deťom páčilo osvetlenie na aute, húkačka, ale tiež boli nadšené i z toho, čo si mohli vyskúšať. Na záver nastriekali na asfaltovú plochu penu, po ktorej deti šantili. Keď sa vyšantili na „penovej party“, striekačkou im odstránili z nôh zostatok peny. Na záver sa spoločne odfotili pred hasičským autom a museli sa s hasičmi rozlúčiť, lebo hasičov nesmie nikto zdržiavať, aby mohli v prípade núdze pomáhať každému, kto pomoc potrebuje. Deti odchádzali plné zážitkov, s ktorými sa určite podelia so svojimi rodičmi a súrodencami. Tiesňovú linku 150 a jej účel pozná každý z nich.

 ...„Pozor z cesty,

pozor z cesty,

kdesi horí dom,

                                                           uvoľnite rýchlo cestu

našim hasičom...“