OSLAVY MIKULÁŠA

16.12.2018 21:18

Mikuláš je dedko starý,
vie on robiť veľké čary.
Nadelí ti radosti,
čižmu plnú sladkostí.

Čas sa s časom stretol a znova nás presunul do obdobia najkrajších sviatkov v roku. A tak sme netrpezlivo s našimi deťmi v materskej škole očakávali príchod „Mikuláša.“ .  Deti  čakali Mikuláša  poobliekané do kostýmov anjelov, čertov, snehuliakov, či Mikulášov. Dočkali sa, navštívil nás v stredu 6.decembra   bez  snehu, ale o to s väčšou nádielkou a dobrou náladou za zvukov zvončekov.  S Mikulášom prišli i čert a anjel,  ktorí sa prihovárali deťom a rozprávali im o svojich prianiach a želaniach.  Krásnymi veršíkmi a pesničkami, ale i tančekmi vítali deti Mikuláša. Mikuláš, ktorému pomáhali krásny anjelik aj nezbedný čertík im  priniesol vrece plné adventných kalendárov.

Žiariace očká a  široký úsmev  boli pre Mikuláša a jeho spoločníkov najväčšou odmenou a sľúbili deťom, že prídu aj o rok.

Spoločným fotografovaním sa deti rozlúčili  s Mikulášom.

Za všetky deti z materskej školy vyjadrujeme obrovské poďakovanie  pánovi Ľ. Trnkovi, ktorý sa prostredníctvom „mikulášskeho kostýmu“ premenil na Mikuláša.