Otvorenie školského roka 2018/2019

06.09.2018 21:11

MATERSKÁ ŠKOLA „MARGARÉTKA“ VÍTA DETI!

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

September

Ako ten čas utiekol

u babičiek, u dedkov.

Dohorela vatra.

Dobre bolo v Tatrách.
Ďalšie leto počká si.
Kalendár má odkazy
Katke, Hanke, Jankovi:
 - Nech sa páči do materskej školy.

Dňa 03.09. 2017 sa opäť po letných prázdninách otvorili brány škôl. I naša materská škola „Margarétka“ slávnostne privítala deti, zákonných zástupcov a rodinných príslušníkov , pretože sa oficiálne začal nový školský rok  2018/2019. Učiteľka premenená na vílu v podobe  symbolu našej materskej školy „Margarétková víla“ privítali nielen deti milým pozdravom, úsmevom, darčekom, ale i  vymaľovánkou, ktorá vyjadrovala  symbolom školy a triedy, do ktorej boli deti zaradené. I týmto spôsobom sme chceli uľahčiť nielen novým deťom, ale i ostatným deťom  prechod z rodinného  prostredia do prostredia školy. 

 

„Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť,

lebo sú najcennejším darom a klenotom,

ktorý sa nedá s ničím porovnať.“

J.A.Komenský