PROJEKT WORKSHOP

22.01.2018 21:16

Dňa 18.01.2018 sa predškoláci z triedy včielok a kobyliek zúčastnili v Kine Úsmev projektu Workshop, ktorý organizovalo MKC Kino Úsmev za spolupráce ASFK-Filmový kabinet deťom. Deti sa hravou formou dozvedeli všetko o plôškovej animácii, na ktorú bol projekt zameraný. V pásme animovaných príbehov videli dobrodružstvá plôškových hrdinov- Danka a Janka, Mimi a Líza a Drobci. V tvorivom workshope si pomocou lektoriek z FKD a pani učiteliek sami zhotovili pohyblivého plôškového panáčika. Okrem pekných zážitkov si deti domov odniesli aj metodický materiál na zhotovenie panáčikov spoločne s rodičmi doma, tak ako sa  hrali na workshope.

Metodický materiál je motiváciou pre dospelých hrať sa  s deťmi a podnetom ako sa dá s deťmi rozprávať  a spoločne pracovať.