PRVÝ APRÍL MEDZINÁRODNÝ DEŇ VTÁCTVA

30.04.2019 08:45

Počujete to? Ten krásny štebot vtáčikov,

ktorí nám každé ráno deň čo deň od jari spestrujú každý deň.

 

Apríl je práve tým mesiacom, kedy z našej prírody stáva hotová záhrada. Všetko naokolo kvitne, sfarbuje sa, vonia a k tomu ešte ten krásny orchester štebotajúcich vtáčikov. Preto sa aj my, ľudia, snažme o to, aby sa u nás títo vzácni hostia cítili čo najlepšie. Veď oni nám nechcú zle, práve naopak. Ich jemnučké hlásky započuť na pár metrov až kilometrov. Vítajú nás keď vstávame a lúčia sa s nami keď ideme spať.

Medzinárodný deň vtáctva sa pripisuje práve na prvého apríla už od roku 1900. Tešíme sa z ich príchodu, pretože, si nevieme bez nich predstaviť žiadnu jar.

V rámci edukačného procesu sme v mesiaci apríly realizovali s deťmi rôzne aktivity, ktorými sme prezentovali ríšu vtákov a zároveň deti zážitkovým učením v prírodnom prostredí pozorovali let vtákov, ich spôsob života a počúvali ich spev. Aby sme deťom sprostredkovali i vtáky, ktoré nespozorovali v okolí materskej školy, či v prostredí zámockej záhrady, pozvali sme do našej materskej školy zamestnanca Vlastivedného múzea v Hlohovci Mgr. Vargu, ktorý deťom prezentoval exponáty vtákov, o ktorých im porozprával zaujímavé informácie z ich života. Deti sa dozvedeli, že oriešok je najmenší vtáčik, že kukučka sa živí húsenicami, ktoré jej mláďatá nemôžu jesť, preto vajíčka kladie do iných hniezd, aby ich kŕmili iné vtáky, lastovička odlieta do teplých krajín, lebo by v zime nevedela nájsť potravu v podobe mušiek, komárov, podobne odlieta aj bocian, vlna obyčajná pekne spieva a je pestro sfarbená, dudok má dlhý zobáčik, sojka je lesným policajtom, pretože škrieka, čajka žije pri vode, havran si robí hniezda na veľkých platanoch, ďateľ je lekárom stromov, myšiak chytá myši, sova lieta v noci, lebo dobre v noci vidí a veľmi dobre počuje, brhlík chodí po kmeňoch stromov, stehlík zobká semienka na suchých rastlinách, vrabcov je oveľa menej ako v minulosti, pinka je lesným vtáčikom... Okrem zaujímavého rozprávania sa deti zapájali prezentovaním vlastnej skúsenosti z oblasti ríše vtákov a  mohli si z blízka popozerať všetkých vtákov, o ktorých im p. Varga rozprával. Na záver si zasievali pieseň „Prileteli vtáčky“ a nezabudli pripomenúť, prečo a ako sa staráme o vtákov v zimnom období. Deti si odniesli z prezentácie veľa príjemných zážitkov, emócií, ale i nových poznatkov.