„ROZHÝBME HLOHOVEC POHYBOM“

08.10.2018 19:40

V rámci Európskeho týždňa športu sme prijali pozvanie riaditeľky ZŠ s MŠ A. Felcána, Hlohovec, ktorá v spolupráci s CVC Dúha zorganizovala dňa 04.10. športový deň pre všetky deti a žiakov, študentov, verejnosť, spoločnosti a organizácie mesta pod názvom „Rozhýbme Hlohovec pohybom“.  Športové aktivity sa realizovali na obnovenej pôvodnej atletickej dráhe   v areáli školy. Nielen deti z triedy včielok , ale i učiteľky si vyskúšali behom na 250 m  novovybudovanú atletickú dráhu. Deti zabehli 250 m po atletickej dráhe   s radosťou, odhodlaným a nadšením. Za svoje výkony boli pochválení, uvedomovali si aký je dôležitý pohyb a  zdravý životný štýl pre ich zdravie.  Program bol spestrený autogramiádou atléta Jána Volka. Deti si priniesli fotografiu atléta s podpisom  a zároveň sa s atlétom i odfotili.

Vybudovaním novej atletickej dráhy sa  mnohým  splnil dávny sen o profesionálnom bežeckom okruhu v Hlohovci.

Nová  tartanová atletická dráha, bude slúžiť deťom, ale aj verejnosti a jej moderné a špičkové podmienky sú devízou pre napredovanie hlohoveckej atletiky.

Naša materská škola má veľmi blízko k športu a našou úlohou je nabádať deti k pohybu. A to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Už teraz sa tešíme na nové akcie, ktoré sa budú konať na novej atletickej dráhe. Radi sa zúčastníme i keď miesto atletickej dráhy je vzdialenejšie od našej materskej školy, ale ani to nás neodradí.

Nie nadarmo sa hovorí, že v zdravom tele,

 je aj zdravý duch.