Harmonogram školských aktivít: September

24.09.2017 19:47

Otvorenie školského roka

Michalský jarmok - spoznávať tradície mesta Hlohovec

Návšteva mestskej knižnice- mesačná spolupráca,

Kampaň „Európsky týždeň mobility“: „Deň bez áut“

Návšteva II. ZŠ  Koperníkova, Hlohovec - spolupráca

Margarétkina záhradka-starostlivosť, pozorovanie, ochutnávka,

25. september – Deň jablka