SIMSALALA- ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA

01.03.2018 21:06

V rámci témy týždňa  „Časové vzťahy“ nás dňa 01.03. 2018  navštívila v materskej škole speváčka Simona Hudáková pod pseudonymom „Simsalala“. Prezentovala sa hudobno- zábavným  predstavením „Štyri ročné obdobia“, ktoré deťom predstavila prostredníctvom hádaniek a piesní. Deti úspešne vyriešili hádanky. Nasledujúce ročné obdobie-  jar predstavila ako prvé:                             

   

 „ Slniečko je skvelé, znova stále hreje.

   Slniečko je skvelé, celý deň sa na nás smeje“.

                                                                  

Prezentovala  piesne svojej vlastnej tvorby o jednotlivých ročných  obdobiach. Deti aktívne  spolupracovali, mali možnosť zaspievať si, ale i zacvičiť a zatancovať. Počas vystúpenia speváčka rozdala všetkým  deťom detské rytmické hudobné nástroje, prostredníctvom ktorých sa učili vnímať rytmus a hrať do rytmu piesní.  Rytmizovali piesne, ale zároveň museli správne reagovať na zrakový a sluchový povel Simsalaly, ktorá formou „žltého hracieho vajíčka“ zadávala povel, kedy majú  deti začať hrať na hudobné nástroje do rytmu piesne.  Razom sa z nás stal jeden veľký detský orchester.  Deti predstavenie zaujalo, čo svedčilo o ich aktivite a  záujme.  Na záver Simsalale venovali  dlhý potlesk a spoločne sa odfotili.  Za odmenu dostali  deti  od Simsaly  vymaľovánku, a jej  umeleckú fotografiu.   Ďakujeme za skvelé predstavenie, prežili sme príjemné dopoludnie.