Simsalala

24.01.2019 07:11

Dňa 17.01. 2019 sme už po štvrtýkrát privítali v našej materskej škole speváčku Simonu Hudákovú pod pseudonymom Simsalala, ktorá sa nám postarala o príjemné dopoludnie. Štvrté hudobné vystúpenie dramatizovalo a charakterizovalo povolania. Spolu sme si nielen zaspievali pesničky, ale i zahrali na hudobných nástrojoch a zrazu sa stal z nás veľký orchester. Deti priraďovali predmety k povolaniam, pohybom napodobňovali, či zo skúseností rozprávali o vybraných povolaniach. Počas hudobného programu boli veľmi aktívne a kreatívnym spôsobom stvárnili konkrétne povolania. Na záver si spoločne zatancovali a za odmenu dostalo každé dieťa vymaľovánku, ktorej obsah súvisel s vystúpením. Opäť sme si zakúpili i štvrté CD „Simsalala a remeslá.“ Veríme, že hravou a pútavou formou naučíme naše deti všetko o remeslách, ktoré sú hudobne stvárnené ne tomto CD. Súčasťou CD je nádherne ilustrovaný booklet, ktorý obsahuje všetky texty piesní. I toto nové CD naše detičky nielen zabaví, poteší a roztancuje, ale taktiež ich aj naučí niečo nové.

Deti si odniesli z vystúpenia nielen dobrú náladu, ale i príjemné dojmy, zážitky a emócie.