ŠKOLA V PRÍRODE

23.06.2019 20:34

Nech sa doba akokoľvek mení, jedno zostáva nezmenené – dieťa a jeho predstavivosť. Detská fantázia je obrovská, a tak mu stačí naozaj len málo k zábave. Nepotrebuje žiadne zložité hračky, nepotrebuje počítač či telefón, aby zahnalo nudu. Príroda je  vynikajúcim zdrojom zábavy, ale má tiež kopec pozitívnych účinkov na ľudský organizmus.

           „ Hor sa teda na čerstvý vzduch, hor sa do školy v prírode!“ 

Niekoľko detí z nášho elokovaného pracoviska z triedy kobyliek a včielok sa zúčastnilo v dňoch od 03.06. do 07.06. 2019 školy v prírode v stredisku Podvišňové Bzince pod Javorinou. Rekreačné stredisko  Podvišňové sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty na úpätí Veľkej Javoriny v obci Bzince pod Javorinou. Pobytom v škole prírode,  deti prežívali niekoľko dní mimo domova, bez rodičov, v spoločnosti kamarátov  a  učiteliek. Je to čas, ktorý deťom prináša nielen zábavu, ale i poznávanie a možnosť formovania vzťahov s ostatnými. Na jednej strane sa upevňujú už existujúce priateľstvá, na druhej strane vznikajú nové vzťahy. Deti sa zrazu vidia aj v iných situáciách  ako v škole, vidia kamarátov pri aktivitách, ktoré nie sú v škole bežné. Príroda im ponúkla veľa  možností na realizovanie aktivít. Spolu s animátormi vnímali  okolitú prírodu formou turistických vychádzok, hrovými aktivitami počúvali a identifikovali zvuky prírody, vnímali prírodu intenzívnejšie dotykom, jazdili na koníkoch, v prírode opekali a  zážitkovým učením spoznávali flóru a faunu okolitej prírody. So skvelými animátormi sa zabávali na jedinečnej detskej  diskotéke plnej tanca, zábavy a skvelých zážitkov .

Cieľom pobytu  v škole prírode  bolo  rozvíjať  prirodzený vzťah detí k prírode a   deťom sa z nej  nechcelo ísť domov.