SKRÍNINK ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

15.03.2018 15:57

Dňa 13.03.2018 sa v našom elokovanom pracovisku Vinohradská 7, Hlohovec realizoval skríning školskej zrelosti v spolupráci s CPPPaP v Hlohovci. Vyšetrenie školskej zrelosti nie je povinné, je len na rozhodnutí zákonných zástupcov detí. Ak má rodič záujem o skrínink školskej zrelosti musel podpísať informovaný súhlas, ktorý slúžil pre rodičov ako prihláška, či žiadosť o skríning školskej zrelosti.

Cieľom skríningu bolo zistiť úroveň pripravenosti predškolákov pre vstup do základnej školy, slúži na odhalenie rizikových faktorov pre zvládnutie základných školských zručností – čítanie, písanie, počítanie a súčasne je prevenciou ťažkostí v učení.

Pani psychologička pracovala s deťmi individuálne bez prítomnosti rodičov, aby okrem iného zistila, či je dieťa schopné ostať a pracovať s cudzou osobou (citová zrelosť), ale i skupinovou formou v známych  priestoroch materskej školy. S výsledkami skríningu školskej zrelosti budú oboznámení pedagógovia i zákonný zástupcovia detí do dvoch týždňov.