Slávnostná besiedka: Deň rodiny

21.06.2018 13:37

...Rodina je, keď sme spolu, keď rodina sadá k stolu,...“

I v tomto školskom roku sme dňa 19.06. 2018 spoločne s rodičmi oslávili formou slávnostnej besiedky dva krásne sviatky- Deň matiek a Deň otcov, ktorú sme nazvali Deň rodiny. Plánovali sme spoločnú besiedku na školskom dvore pre všetkých rodičov a rodinných príslušníkov, ale počasie nám neprialo . Následne sme sa rozhodli a besiedku sme realizovali v triedach v každom pavilóne. Deti si s veľkou láskou a hrdosťou pripravili kultúrny program  a svojpomocne zhotovené darčeky. S rozžiarenými očami recitovali, spievali a  tancovali svojim rodičom a príbuzným. Svoje vystúpenie spestrili aktuálnymi rekvizitami, ktoré súviseli s témou besiedky a obsahom básní, piesní, či  tancov. Za krásne vystúpenie, ale i darčeky rodičia obdarili svoje deti potleskom, objatím a bozkami. Zároveň mamičky napiekli deťom sladké, či slané pečivo a tety kuchárky tradičné sladké buchty. Spoločne sa občerstvili a prežili sme spolu príjemné chvíle v sprievode melódie piesní s témou rodiny. Každý prítomný si odniesol z besiedky nezabudnuteľné dojmy, zážitky a emócie. I touto formou spolupracujeme s rodinou a rodičia sa stávajú súčasťou materskej školy.