SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE SÚŤAŽE „ PREŽIL SOM PRÁZDNINY AKO VO FILME“

06.11.2017 21:03

Dňa 03.11. 2017 sme sa spolu s deťmi zúčastnili v kine Úsmev v Hlohovci slávnostného vyhodnotenia výtvarnej súťaže „Prežil som prázdniny ako vo filme“, ktorú vyhlásilo Mestské kultúrne centrum- kino Úsmev Hlohovec. Do súťaže sa zapojila naša materská škola a I. ZŠ M.R. Štefánika, Hlohovec. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a  práce detí a žiakov boli ocenené bez určenia  miesta. Deťom boli odovzdané krásne ceny od filmových distribútorov a sponzorov za prítomnosti primátora mesta Hlohovec  Miroslava Kollára a riaditeľa Mestského kultúrneho centra v Hlohovci Richarda Kučeru a sponzorov. Našu materskú školu svojimi výtvarnými prácami prezentovali N. Hrčárová, K. Čačková, L.Mršticová, K. Gavorníková, O. Sedlíková, A. Juristová, T. Vrchovská a K. Kianička. Na záver bol deťom za odmenu premietnutý film, sponzorsky hradený  FK URANIA 1019 pod názvom „Ťažký život maznáčikov“, ktorý oslovil všetky prítomné deti.

Svoje dojmy, pocity a zážitky vyjadrovali v materskej škole rôznymi výrazovými prostriedkami. Veríme, že do druhého ročníka  výtvarnej súťaže sa zapoja okrem nás i ostatné materské, či  základné školy.