Smolenický zámok- Koncoročný poldenný výlet

04.06.2018 11:45

S vakmi na chrbte, úsmevom na tvári sa zúčastnili dňa 30.05. deti z triedy lienok a kamaráti z EP Pribinova 69, Hlohovec , koncoročného výletu, prostredníctvom ktorého navštívili „Smolenický zámok“. Zámok sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí na severe dediny- Smoleníc. Hlavným vchodom sme vykročili na nádvorie zámku, kde nás čakala p. uč. z materskej školy zo Smoleníc Janka Šišková, ktorá nás sprevádzala zámkom. Deti mali možnosť vystúpiť po 99 schodov, aby videli krásny pohľad z veže zámku. Navštívili modrý a žltý salón, dozvedeli sa, že na zámku žil gróf Pálffy, so zvedavosťou a záujmom si prezreli zariadenie zámku- nábytok, zrkadlá, ale najväčší zážitok mali zo zbierky dávnych kočíkov, v ktorých v  minulosti vozili mamičky svoje bábätká. Po prehliadke zámku sme sa poprechádzali parkom i lesom v blízkosti Smolenického zámku. A ako by to bolo, keby sa nerozbalili vaky, do  ktorých im mamičky pripravili občerstvenie. Plný zážitkov, dojmov a veselej nálady sme nastúpili do autobusu a spev detí a melódia piesne „Už sme prišli z výletu,...“, nás sprevádzali do materskej školy.