SPIEVAJ ŽE SI, SPIEVAJ

18.03.2019 20:54

Ľudová hudba a folklór majú v slovenskej kultúre dlhú tradíciu. Hudba je po stáročia neodmysliteľnou súčasťou života slovenského národa a ovplyvnila mnohé oblasti nášho života. Ľudové piesne, ktoré patria k našim najstarším umeleckým prejavom, odrážajú život jednoduchých ľudí so všetkými ich radosťami i starosťami.

Lásku k ľudovej piesni a slovenskému folklóru vštepujeme do srdca našim deťom rôznou formou.  Jednou z nich bolo i kultúrne vystúpenie.

Našu materskú školu navštívila dňa 14.03. 2019 rodina Hlbockých z Piešťan, ktorá sa prezentovala folklórnym vystúpením „Spievaj že si, spievaj“. Folklórny súbor rodiny Hlbockých tvorí desať členov. U nás sa prezentovali otec Peter, mama Katarína a syn Jakubko. Predstavili nám krásu slovenského folklóru a ľudových piesní. Atmosféru spríjemnili folklórnym oblečením a ľudovými kulisami. Programom predstavili bohatstvo a rozmanitosť ľudových piesní a ľudových hudobných nástrojov. V ich  podaní sme  počuli piesne so sprievodom ľudových hudobných nástrojov ako sú fujara, koncovka, šesťdierková píšťalka, píšťalka dvojačka, drumbľa, píla, gajdy, mrmlák, flauty, husle, violončelo, ozembuch, ninera, heligónka, zvonce a rôzne iné sprievodné hudobné nástroje. Deti sa aktívne zapojili do vystúpenia napr. v sprievode piesne uspávali bábiku, tancovali, či hrali na jednoduché hudobné nástroje.  Počúvali ľúbostné, svadobné, zbojnícke, či pastierske piesne nášho regiónu, ktoré vo všetkých zanechali príjemné dojmy, zážitky, či emócie.