Spievanky, spievanky

28.05.2019 06:43

Dňa 17.05. 2019 sa konal  10. ročník speváckej súťaže pod názvom „Spievanky, spievanky“. Spevácka súťaž je určená deťom z materských škôl s cieľom prezentovať regionálne tradície a ľudovú slovesnosť. Už desiaty  ročník súťaže zorganizovala PaedDr. Ingrid Valovičová z regionálnej sekcie OMEP Slovensko (Svetová organizácia pre predškolskú výchovu) v spolupráci  so Základnou umeleckou školou  v Hlohovci. Našu materskú školu reprezentovali dievčatá  z triedy lienok a kobyliek pod vedením učiteľky Ľ. Matiovej, ktorá spev detí  sprevádzala hrou na klavíri. Všetky štyri dievčatá boli oblečené v krásnom ľudovom kroji. Krásne vyšívané ľudové kroje všetkých súťažiacich doplnené mašľami, čepcami, klobúkmi pristali a dokázali vykúzliť tu správnu atmosféru. Piesne detí boli sprevádzané  klavírom, gitarou,  či harmonikou a so  záujmom spievali známe i menej známe piesne z nášho  regiónu, ktorými očarili trojčlennú odbornú porotu. Porota, ktorá hodnotila  výkony detí, naozaj nemala ľahkú prácu. Pokiaľ sa  porota radila, pre súťažiacich bolo pripravené občerstvenie.

 

Umiestnenie našich detí v speváckej súťaži:

Sofia  Silná z triedy lienok piesňou „Čierne oči choďte spať“ získala zlaté pásmo,

Michaela  Mitrengová z triedy kobyliek  piesňou „Okolo Zeleníc“ získala zlaté pásmo,

Ela  Kuklová z triedy kobyliek  piesňou „ Na Trenčianskom moste“ získala zlaté pásmo,

Petra  Ráciková z triedy kobyliek  piesňou „Červená ružička “ získala strieborné pásmo.

 

Za svoj výkon a ocenenie získali diplom a darček. V závere si všetky deti spoločne zatancovali a zaspievali pri piesňach „Sedemdesiat sukien mala“, „Tancuj, tancuj, vykrúcaj“.

Deti si odniesli zo súťaže nielen diplom a  odmenu , ale i veľa príjemných dojmov a zážitkov.

                                                                       GRATULUJEME!