Spoločný Vianočný obed v MŠ

23.12.2017 13:12

Vianoce už prišli, všetci sme sa zišli, 

celá naša rodina, to ješťastná hodina. 

A my milé deti, vieme, že čas letí, 

tešíme sa spoločne, na darčeky vianočné“.
 

Týmito veršami pani riaditeľka slávnostne privítala všetky deti z tried - mravčekov, lienok, včielok a kobyliek, ako aj zamestnancov materskej školy na spoločnom „Slávnostnom vianočnom obede“ v pavilóne č.4. Deti v kruhu svojich kamarátov a s celým kolektívom školy v rámci slávnostného obeda prezentovali tradície a zvyky najkrajších sviatkov v roku, počnúc vianočným prestieraním, symbolmi Vianoc- vianočný stromček, Betlehem, oplátky, cesnak, ale i jabĺčko, ktoré sme prekrojili a vzniknutá hviezdička, nám symbolizovala zdravie a šťastie, orechy, ktorými riaditeľka vymietla kúty, aby všetko zlé odišlo. Tradičné jedlá ako kapustnica, ryba,  zemiakový šalát deťom chutili a prostredníctvom melódie vianočných kolied sme spoločne prežívali vianočnú atmosféru. Deti si odniesli z prekrásne pripravenej akcie hlboké dojmy, v triedach si našli darčeky pod vianočným stromčekom. Záverečným vinšom – „ Veľa šťastia vianočného, k tomu kapra veselého, pod stromčekom lásky dosť , veľkým, malým pre radosť „ riaditeľka ukončila vianočný obed.