Spolupráca s Mestskou knižnicou v Hlohovci

21.06.2018 13:38

V rámci systematickej mesačnej spolupráce s Mestskou knižnicou v Hlohovci, navštívila dňa 20.06. 2018 našu materskú školu zamestnankyňa knižnice, ktorá realizovala s deťmi z triedy kobyliek a včielok hrové aktivity formou tvorivých dielní. Deti s veľkou radosťou a záujmom zhotovovali loďky, ako jeden   z dopravných prostriedkov, ktorá môže priviesť deti spoločne so svojou rodinou na dovolenku, či výlet. Deti v priebehu tvorivých dielní preukazovali svoje pracovné a výtvarné zručnosti. Už teraz sa deti tešia na ďalšiu spoluprácu s mestskou knižnicou v novom školskom roku. I táto forma spolupráce s knižnicou zanechala v deťoch príjemné zážitky a dojmy.