STRAŠIDELNÝ DEŇ

07.11.2018 19:25

Dnes sa už oslavuje v rodinách, školy realizujú veľa akcií spojených s Hallowenom, ktorého oslavy zdomácneli i u nás.   Typickým symbolom je lampa zhotovená z tekvice s horiacou sviečkou vo vnútri, alebo nakupovanie dekorácií na výzdobu domu a jeho okolia, či zakupovanie strašidelných kostýmov pre deti.  Dňa 24.10. 2018 sme zrealizovali na našom elokovanom pracovisku  „Strašidelný deň“, aby sme deťom umožnili priestor na nové zážitky a prežívanie emócií zo  šantenia, či prezentovania svojho kostýmu. Od skorých ranných hodín prichádzali deti do materskej školy s veselou náladou, prezlečené do strašidelných kostýmov- kostry, upíry, netopiere, pavúky, či ježibaby. Samozrejme i učiteľky sa prezentovali vo svojich kostýmoch, čo deti motivovalo k aktivite a prežívaniu radostných emócií. Obdivuhodné bolo , že sa zapojili i naše najmladšie deti z triedy mravčekov, ktoré sa  tešili spoločne so staršími kamarátmi zo školy. Deti majú radi tajomné príbehy a aj keď je kamarát prezlečený za strašidelnú masku, prestávajú sa báť. Touto akciou sme podnecovali u detí fantáziu a tajomstvo oslavy motivovalo deti, aby sa spoločne hrali, bavili a šantili. Samozrejme strašidelnému dňu predchádzali jesenné tvorivé dielne, v rámci ktorých spoločne zhotovovali  strašidlá z jesenných plodov, hlavne z tekvíc. Nechýbala veselá diskotéka,  občerstvenie a hlavne spoločná zábava s kamarátmi zo všetkých tried.