Svetový deň umývania rúk mydlom- 15.10.

16.10.2017 19:05

Svetový deň umývania rúk /15.10./ vyhlásila a podporuje UNICEF od roku 2008. Deň je výzvou na zlepšenie hygieny rúk. Naša materská škola prijala túto výzvu, pretože je zameraná na zdravie a uvedomujeme si , aké je dôležité zvýšenie povedomia o význame správneho a hlavne pravidelného umývania rúk mydlom. Počas celého týždňa sme realizovali s deťmi rôznorodé aktivity, ktorých cieľom bolo  skvalitňovanie hygienických návykov detí ako základného predpokladu ako sa vyhnúť mnohým infekčným chorobám. Deti zdôvodňovali a definovali činnosti, po ktorých a pred ktorými je dôležité umývanie rúk nielen tečúcou vodou, ale i mydlom. Následne prakticky preukazovali vedomosti, návyky,  postoje, ale i správny postup a spôsob umývania rúk mydlom.  Obkresľovali , vystrihovali svoju ruku, rôznou výtvarnou technikou  kreslili bacily, baktérie, mikróby  na rukách, skvalitňovali si text „Mydlového a kvapôčkového pravidla“ , ktoré máme  umiestnené v umyvárke na viditeľnom mieste, spievali a pohybom vyjadrovali obsah piesne „Čisté ruky“, realizovali aktivity s využitím interaktívnej tabule a hravou formou  rozlišovali pravú a ľavú ruku.  I touto formou sme  zvyšovali povedomie  nielen u detí o dôležitosti umývania rúk mydlom ako najúčinnejšieho a zároveň najlacnejšieho  prostriedku prevencie pred rôznymi chorobami.