TRADÍCIE MESTA HLOHOVEC: „MICHALSKÝ JARMOK“

01.10.2018 18:18

V rámci témy týždňa „Mesto Hlohovec“,  deti z triedy lienok, kobyliek a včielok spoznávali a preukazovali svoje vedomosti o svojom  meste rôznymi aktivitami.  Na  základe  skúsenosti sa vedeli orientovať v najbližšom okolí MŠ, vedeli opísať trasu z miesta bydliska do materskej školy a späť  s využitím orientačných bodov, identifikovali dominantné, významné budovy  a zároveň na základe vlastnej skúsenosti určovali ich význam a účel nielen pre mesto Hlohovec, ale i všetkým obyvateľov.

Deti si zdokonaľovali svoje vedomosti, poznatky z oblasti spoznávania  niektorých  historických, dominantných  a významných objektov v najbližšom okolí priamou účasťou, ako napr.  – kostol Svätého Michala,  Hlohovecký zámok a Empírové divadlo v Zámockej záhrade.

Ľudové tradície nášho mesta spoznávali i zážitkovým učením prostredníctvom návštevy na Michalskom  jarmoku, ktorého sa zúčastnili dňa 28.09. 2018.  Spoznávali tradičné remeslá, ktoré vykonávali v našom meste naši predkovia a zároveň mali možnosť pozorovať nielen pracovné postupy pri výrobe niektorých produktov, ale i materiál na ich zhotovenie.  Zároveň videli na jarmoku predaj nielen jesennej úrody, ale i rôznych predmetov, predaj obuvy , odevov, bytových doplnkov, sortiment ľudového občerstvenia a samozrejme i centrá zábavy- atrakcie pre deti i dospelých. Deti si odniesli z aktivít v rámci témy týždňa nielen veľa nových skúseností, vedomostí, ale i veľa zážitkov a dojmov.