„TRIEDIME BATÉRIE SO ŠMUDLOM“

25.04.2018 22:31

V marci 2017 odštartovala SEWA v spolupráci s neziskovou organizáciou DAPHNE úspešný projekt „Zbierame použité batérie so Šmudlom“. Jeho cieľom  je hravou a zážitkovou formou vzdelávať deti predškolského veku v oblasti správneho triedenia odpadov. Naša materská škola sa aktívne zapojila do projektu, pretože tento ekovýchovný program podporuje pozitívny vzťah detí k separovaniu odpadu. Dňa 12.04. sa deti spolu s kamarátom Šmudlom porozprávali o tom, ako správne triediť odpady a dozvedeli sa, prečo nemôžu vyhadzovať staré batérie do obyčajného smetného koša alebo voľne do prírody. Zážitkovým učením realizovali deti so Šmudlom rôzne aktivíty, triedili zmiešané smeti „ malú horu odpadu“, dozvedeli sa kde ako sa triedi zdravotnícky odpad, ktorý sa dáva do lekárne, že pre textil a obuv sú rôzne koše a ako je dôležité triediť použité batérie. Prostredníctvom obrázkov im Šmudlo ukázal, čo sa stane s baterkou, keď sa v prírode rozpadáva, že obsahuje nebezpečné kyseliny, ktoré nepriaznivo pôsobia na ľudí a prírodu. Spoločne sa porozprávali o recyklácií bateriek, čo všetko sa dá z ich recyklácie vyrobiť ako napr. kolobežka, bicykel... Na záver súťažili v skupinách , ich úlohou bolo, čo najrýchlejšie vyplniť papierové krabičky tzv. B-BOX s baterkami. Súťaž skončila remízou. Deti za aktivitu dostali od Šmudlavymaľovánku a naďalej budú v materskej škole triediť použité batérie, aby sme získali darček pre našu školu.