TÝŽDEŇ MOBILITY

01.10.2018 18:12

Slovenská agentúra životného prostredia , rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovensku koordinuje program kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) na národnej úrovni. ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Naša materská škola i tento rok  v rámci edukačného procesu realizovala  aktivity, ktorými sme chceli  motivovať deti, rodičov i ostatnú verejnosť, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chodenie či cyklistika, čím vo zvýšenej miere prispejeme k zlepšeniu kvality ovzdušia.

V rámci celotýždennej témy v jednotlivých pavilónoch v súlade s rozvojovými možnosťami detí, realizovali učiteľky s deťmi rôznorodé vzdelávacie aktivity zamerané na multimodálnu dopravu. Cieľom aktivít bolo zvýšiť povedomie nielen detí, ale i rodičov a priateľov školy, v oblasti podporovania opatrenia udržateľnej mestskej mobility, zvýšiť prepravu multimodálnou dopravou- peši, na bicykloch, kolobežkách, odrážadlách, či hromadnou dopravou.

 

DO MATERSKEJ ŠKOLY NA BICYKLI, ODRÁŽADLE, ČI KOLOBEŽKE:

Deti z triedy lienok v rámci týždňa mobility prišli dňa 19.09.2018 do materskej školy na bicykli, odrážadle, či kolobežke. Aktivita mala za cieľ hravou formou upriamiť pozornosť detí a rodičov  na alternatívne druhy dopravy, najmä cyklistickú dopravu. Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie. Deti využili svoje detské dopravné prostriedky i   na internom dopravnom ihrisku.

 

NÁVŠTEVA ŽELEZNIČNEJ STANICE:

Nezabudnuteľný zážitok mali deti z triedy včielok, ktoré boli dňa 18.09. 2018 na exkurzii na železničnej stanici v našom meste. Veľmi ich zaujala vyhliadka z vyvýšeného miesta  železničného mosta na celé okolie železničnej stanice a so zvedavosťou si prezerali cestovné lístky, ktoré  dostali od pani  sprievodkyne. Počas návštevy železničnej stanice vypravili  spolu so sprievodcom  vlaky do Nitry a Leopoldova. Cestou do materskej školy  pozorovali a hodnotili dopravné situácie v meste. Z exkurzie si odniesli zážitky, ktoré si navzájom odovzdávali popoludní v spoločnom rozhovore. Zdôvodňovali význam železničnej,  dopravy v porovnaní s osobnou dopravou vzhľadom na znečisťovania ovzdušia.

 

CESTOVANIE MESTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU:

Deti z triedy kobyliek a lienok sa dňa 21.09. 2018 dopravili  mestskou autobusovou dopravou zo zastávky SNP pri polikliniku, odial sa cez zámockú záhradu vrátili peši do materskej školy. V zámockej záhrade si vybavili vaky, občerstvili sa a následne pokračovali v chôdzi smerom do materskej školy. Cestou nielen pozorovali ale i hodnotili krásu prírody. Niektoré deti cestovali autobusom po prvýkrát. Cestovanie autobusom je jednou z ciest ako chrániť naše ovzdušie . Okrem iného, cestovanie autobusom nám dáva priestor pozerať sa na mesto z výšky a hodnotiť konkrétne časti nášho mesta.

 

DOPRAVNÉ IHRISKO MARGARÉTKA:

Tému dopravy a týždeň mobility sme doplnili i  účasťou všetkých detí na našom dopravnom ihrisku „Margarétka“, kde deti preukazovali svoje špecifické schopnosti v jazde na   detských bicykloch, odrážadlách   a kolobežkách. Rešpektovali dopravné značky a preukazovali svoje vedomosti, skúsenosti z dopravnej výchovy.  Deti sa vystriedali v úlohách chodcov  i v jazde na dopravných prostriedkoch, čím preukazovali vedomosti, postoje a schopnosti  v správaní sa na dopravnom ihrisku s rešpektovaním  dopravných značiek.

 

NÁVŠTEVA KAMARÁTOV V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

V rámci „Týždňa mobility“ navštívili našu materskú školu i kamaráti zo Základnej školy s materskou  školou na Koperníkovej ulici v Hlohovci. Na dopravnom  ihrisku jazdili na detských dopravných prostriedkoch a podobne ako naše deti i oni zodpovedne preukazovali svoje vedomosti z dopravnej výchovy. Tešíme sa, že si odniesli z návštevy našej materskej školy veľa zážitkov, ale i nových skúseností z aktivít na dopravnom ihrisku „Margarétka“.