V KNIHÁCH JE SKRYTÁ MÚDROSŤ SVETA...

01.10.2018 18:16

NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE V HLOHOVCI

Opäť sme i v školskom roku 2018/2019 nadviazali  mesačnú  spoluprácu s Mestskou knižnicou v Hlohovci .   Deti z triedy včielok navštívili dňa 26.09. 2018 mestskú knižnicu a v rámci témy týždňa  „Naše mesto“,  mali možnosť pracovať a diskutovať o knihách, v ktorých sa píše o našom meste. Deti  porovnávali a hodnotili mesto Hlohovec na základe fotografií, ktoré zobrazovali mesto v minulosti i v súčasnosti.  Na základe vlastnej skúsenosti rozprávali o svojom meste, identifikovali dominantné a historické budovy. Zamestnankyňa mestskej knižnice prečítala deťom príbeh od autorky Viery Babjakovej, ktorá opísala v knihe pod názvom „Daja, Jaja a Bugy“  svoje detstvo z minulosti. Na záver sa deti pekne poďakovali zamestnankyne knižnice z detského oddelenia za zaujímavé  stretnutie a už teraz sa tešia, že opäť v nasledujúcom mesiaci  navštívia mestskú knižnicu, kde ich budú čakať ďalšie zaujímavé knihy, ktorých obsah bude súvisieť s témami mesiaca. Zapožičali si knihy, ktoré súvisia s témami edukačného procesu.  Cestou do materskej školy identifikovali v meste významné budovy a určovali ich funkciu a účel.