V KNIŽNICI JE VEĽA KNÍH POŽIČIAM SI JEDNU Z NICH...

07.11.2018 19:23

I v mesiaci októbri v rámci systematickej mesačnej spolupráce navštívili naši predškoláci z triedy včielok dňa 18.10. 2018 mestskú knižnicu. Priniesli zapožičané knihy a vypožičali  si encyklopédie o zdravej výžive, ovocí a zelenine. S knižnými  publikáciami pracovali v rámci edukačného procesu v súlade s témami konkrétnych týždňov. I touto formou prostredníctvom konkrétnej skúsenosti a zážitkovým učením pestujeme u detí vzťah ku knihám a hlavne orientovať sa v knihách, vedieme deti v rámci  činností s knihou rozumieť a aktívne používať výrazy ako autor, kniha, strana, spisovateľ a skvalitňujeme trvalý návyk používať knihu správnym spôsobom.