VALENTÍNSKA OSLAVA

21.02.2018 19:21

„Valentín je krásny sviatok, či je v stredu, či je v piatok, Je to sviatok veľkej lásky, buďme navždy kamarátsky“.

Mesiac február sa niesol v našej materskej škole nielen  v znamení karnevalu, ale i  v znamení osláv Valentína. Dňa 14.02. sa vo všetkých triedach zhotovovali rôznou technikou s využitím rôznorodého materiálu „Valentínske srdiečka“, ktorými sa obdarovali deti navzájom po triedach.  Realizovali sme s deťmi hrové aktivity prostredníctvom ktorých definovali lásku, či priateľstvo. Láska, to sú podľa nich horúce objatia a vrelé bozky od mamky, či pohladenie, úsmev, dotyk rúk...od blízkej osoby.  Priateľstvo vyjadrili slovami z básne:

„Kamarát, kamarát, to je ten, koho mám rád.

Pomôže mi poradí, po vláskoch ma pohladí...“

Aktivitou „Pavučina priateľstva“ identifikovali charakterové vlastnosti svojich kamarátov, spoločne si zatancovali na krásne piesne s témou lásky a pozreli si  príbeh o priateľstve. Na záver porozprávali svojim kamarátom akým spôsobom oslávia tento deň doma v kruhu svojej rodiny. Niektoré deti obdarili pani učiteľky  krásnou kresbou, či Valentínkou,  ktorú nakreslili doma.

Tento sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť v každom dni počas celého roka.