VESELÝ KARNEVAL

09.02.2018 11:17

Chystajte si deti masky bude smiech a špás!

Fašiangový karneval dnes prišiel medzi nás...“

 

Na známosť sa dáva, v našej materskej škole sa dňa 07.02. 2018 udiala nevídaná sláva. V dopoludňajších hodinách sa konal v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti „Veselý karneval“, ktorý patrí k jedným z najočakávanejších podujatí v našej materskej škole. Mesiac február sa v našej škole niesol v znamení fašiangových zvykov a tradícií, ktoré vyvrcholili karnevalom. Deti i pani učiteľky boli vystrojení v maskách od výmyslu sveta, pýšili sa maskami, ktoré si priniesli z domu, na ktorých usilovne pracovali so svojimi rodičmi, ale i babkami, ktoré usilovne „šili a šili“. Karnevalovú masku dotvorili študentky z Odbornej školy v Hlohovci, ktoré namaľovali na detskú tvár rôzne motívy, ktoré priamo súviseli s maskou dieťaťa. A mohla sa začať tanečná zábava. Materská škola sa premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa ocitli a šantili rôzne rozprávkové bytosti, zvieratká, drobný hmyz i hrdinovia z rôznych filmov, či rozprávok. Vôňa šišiek sa niesla celou školou. Deti z jednotlivých tried sa navzájom navštívili a skúmavými pohľadmi riešili, kto sa skrýva pod tou ktorou maskou. Vzájomnou prehliadkou všetkých masiek začala tá pravá fašiangová zábava, v ktorej sa všetci zvŕtali v tanci. V závere bola ocenená každá maska sladkou odmenou. Aj vďaka rodičom, ktorí sa postarali o nádherné masky svojich ratolestí sme všetci prežili jedno čarovné dopoludnie. Pamiatkou na veselý karneval bude deťom i fotografia z karnevalu, pretože jednotlivé kolektívy detí odfotila profesionálna fotografka.