Veselý strašidelný karneval

01.11.2017 11:02

Dnes sa už oslavuje v rodinách, školy realizujú veľa akcií spojených s Hallowenom, ktorého oslavy zdomácneli i u nás.   Typickým symbolom je lampa zhotovené z tekvice s horiacou sviečkou vo vnútri, alebo nakupovanie dekorácií na výzdobu domu a jeho okolia, či zakupovanie strašidelných kostýmov pre deti. Na základe spätnej väzby od detí a rodičov sme sa rozhodli dňa 27.10. 2017, zrealizovať „Veselý strašidelný karneval“, aby sme deťom umožnili priestor na nové zážitky a prežívanie emócií zo  šantenia, či prezentovania svojho kostýmu. Obdivuhodné bolo , že sa zapojili i naše najmladšie deti z triedy mravčekov, ktoré sa  tešili spoločne so staršími kamarátmi zo školy. Deti majú radi tajomné príbehy a aj keď je kamarát prezlečený za strašidelnú masku, prestávajú sa báť. Touto akciou sme podnecovali u detí fantáziu a tajomstvo oslavy motivovalo deti, aby sa spoločne hrali, bavili a šantili. Samozrejme strašidelnému karnevalu predchádzali jesenné tvorivé dielne, v rámci ktorých spoločne zhotovovali karnevalová strašidlá z jesenných plodov, hlavne z tekvíc.