Vítame Jar !

05.04.2018 13:29

Príchod najkrajšieho ročného obdobia bolo už oddávna spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Všetky tieto tradičné zvyky nám dňa 29.03. prišli predstaviť naši dôchodcovia z klubu dôchodcov „Ruža“ v Hlohovci,  ktorí boli oblečení v ľudových krojoch a mali zhotovenú „Morenu“. Spoločne sme v našej materskej škole privítali pani Jar. Dôchodcovia si pripravili kultúrne pásmo ľudových básní, riekaniek a piesní s témou jari, ktorých prednes a spev sprevádzal hudobný zvuk harmoniky. Priblížili nám kultúrne dedičstvo v podobe privolania jari, udržania zdravia a zaručenia bohatej úrody. Spoločne sme si zaspievali, ale i zatancovali a obdarili sme ich vystúpenie potleskom. Na záver sme im darovali rôzne veľkonočné dekorácie, ktoré sme zhotovili na tvorivých veľkonočných dielňach , ktorými si môžu skrášliť nielen interiér klubu, ale dôležité je, že sme ich potešili.