VÍŤAZNÉ TABLO PREDŠKOLÁKOV

23.06.2019 20:42

Počas školského roka sa mohla naša materská škola pochváliť mnohými úspechmi a oceneniami. Toto úspešné ťaženie vyvrcholilo tým, že naša materská škola – naši predškoláci získali 1. miesto v súťaži o najkrajšie tablo materských škôl  v školskom roku 2018/2019, ktorú vyhlásil primátor Mesta Hlohovec .

Dňa 20.06.2019 navštívili našu MŠ primátor Ing.  Miroslav Kollár,  vedúca Odboru školstva  Mgr. I. Moravcová, Adriana Seewaldová referent pre originálne kompetencie, Mgr. Jana Komarňanská  referentka Školského úradu a Mgr. Zuzana Hrinková - Siebenštichová - referentka pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu, aby osobne našim predškolákom odovzdali ocenenie za

 1. miesto, peknú odmenu  a diplom   v súťaži o najkrajšie tablo materských škôl. Zástupkyňa riaditeľky pre elokované pracovisko Vinohradská 7, Hlohovec   Jana  Števová privítala deti, triednu učiteľku predškolákov Bc. Teréziu Bolczekovú a hostí.     Predškoláci sa zase predstavili formou básne, piesne a tanca. Po programe  predškolákov primátor mesta zablahoželal a odovzdal diplom zástupkyne a deťom odovzdal darčeky a hračky pre školu za víťazstvo v súťaži o najkrajšie tablo materských škôl.  Deti dlho spracovávali príjemné emócie.

 Na záver im pán primátor poprial ako budúcim  prváčikom veľa úspechov v základnej škole.

Poďakovanie patrí triednym učiteľkám Bc. Terézie Bolczekovej, Bc. Ľubice Piňákovej a  rodičom predškolákov, najmä rodine Riegelovej a Vrchovskej za  zhotovenie víťazného tabla.

GRATULUJEME !