VRÁŤME SA DO ROZPRÁVKY

17.04.2019 20:55

Výtvarnými prácami detí  sme sa zúčastnili  4. ročníka medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže „Rozprávočka moja naj“. Naše deti sme účasťou na súťaži opäť preniesli do krásnych  rozprávok, do rozprávok kráľov a princezien, do zlých drakov, do víťazstva dobra nad zlom.

Cieľom súťaže je podpora detských výtvarných talentov, udržiavanie čitateľskej gramotnosti, rozvíjanie vzťahu k literatúre prostredníctvom prečítaného textu a vzbudenie záujmu výtvarne vyjadriť zážitok z prečítaného textu. Už teraz sa tešíme na vyhodnotenie súťaže.