Vysadenie stromu- jarabiny v areály MŠ

04.12.2017 20:22

Dňa 16.11. sme v spolupráci s členmi z DOZORU HC vysadili v areály našej materskej školy  strom- jarabinu, o ktorý sa budú deti starať a pozorovať jeho rast. Plody jarabiny následne využijeme v tvorivých dielňach i na výzdobu materskej školy.