VYSTÚPENIE KÚZELNÍKA IVANA „Čáry máry fuk!“

09.05.2019 11:14

Na jar 2017 rozšírila SEWA/ ERP Slovakia  svoje vzdelávacie aktivity aj na materské školy, v ktorých chcela hravou a zážitkovou formou vzdelávať deti a vytvárať u nich návyky na správne triedenie odpadu. Naša materská škola sa zapojila do projektu „Triedime batérie so Šmudlom“ , ktorý realizuje spolu s neziskovou  organizáciou DAPHNE.

Našu materskú školu najskôr navštívili realizátori projektu a v rámci špeciálnej ekovýchovy nám predstavili postavičku Šmudla, ktorý deťom hravou a pútavou formou porozprával zaujímavé veci o batériách. Deti sa dozvedeli, ako sa správne triedi odpad, prečo sa nemôžu staré batérie, ktoré majú i vo svojich hračkách vyhadzovať do smetného koša, alebo voľne do prírody.

V rámcu projektu sme dostali separovacie nádoby, do ktorých sme triedili použité batérie z materskej školy, ale i z domáceho prostredia. Podľa získanej spätnej väzby túto aktivitu veľmi pozitívne hodnotia aj samotní rodičia, ktorých deti následne nabádajú k separovaniu odpadu aj doma.

Za každých 200 kg vyzbieraných batérií získa  škola odmenu - program pre deti v podobe vystúpenia kúzelníka. Materská škola Kalinčiakova 1, Hlohovec  a jej elokované pracoviská medzi, ktoré patrí i naša materská škola splnili túto podmienku a za snaživé zbieranie použitých batérií sme mohli dňa 30.04. 2019 privítať kúzelníka Ivana v priestoroch telocvične Spojenej školy v Hlohovci. Ihneď všetkým deťom vykúzlil dobrú náladu a úsmev na tvári. Zábavné a milé stretnutie s kúzelníkom Ivanom sa deťom veľmi páčilo. Predviedol deťom svoje perfektné kúzla, ktoré deti zaujali, prekvapili  a očarili, čo prejavovali potleskom. Kreatívne stretnutiespojené s humorom a zábavou zanechalo v deťoch hlboké zážitky, dojmy a emócie, jednak aj preto, že sa mohli ku kúzelníkovi pridať a čarovať spolu s ním. Následne deti obdaril balónom, ktorý šikovnými rukami zmenil na kvet, či zvieratká. Usilovne budeme zbierať použité batérie i naďalej a už teraz sa tešíme na ďalšie vystúpenie kúzelníka Ivana.

Nám, deťom záleží na životnom prostredí a preto urobíme všetko pre to, aby sme našu Zem neznečisťovali.