Výtvarná súťaž- JESENIÁDA

07.12.2017 22:25

V mesiaci november sme sa aktívne zúčastnili kreatívnymi prácami detí výtvarnej súťaže, ktorú organizuje CVČ Dúha v Hlohovci pod názvom JESENIÁDA“. Rôznymi  výtvarnými i pracovnými technikami zhotovili deti rôznorodé produkty z papiera, prírodnín a iného materiálu. Následne boli deti dňa 23.11. 2017  pozrieť výstavu, z ktorej si odniesli veľa príjemných dojmov, diskutovali sme spolu s deťmi  ako rôzne sa dá stvárniť  farebná jeseň. Naša MŠ za zhotovené produkty detí získala diplom: I. miesto vo výtvarnej súťaži Jeseniáda s odmenou- kreatívny výtvarný materiál na ďalšie tvorenie.