Z KNIŽNICE DO LESA

04.05.2018 21:23

V knižnice je veľa kníh, požičiam si jednu z nich...“

I v mesiaci - apríl sme opäť navštívili dňa 23.04. 2018v rámci pravidelnej mesačnej spolupráce mestskú knižnicu, z ktorej sme sa vybrali na druhý deň rovno do zámockej záhrady. Vrátili sme vypožičané  knihy, s ktorými sme pracovali počas celého mesiaca a zapožičali sme si  knihy, ktoré súvisia s ďalšími témami mesiaca- máj. Nakoľko sme v mesiaci apríl, ktorý je mesiacom lesov častejšie rozprávali o lesoch i v mestskej knižnice sme pracovali s rôznymi knihami zameranými na objavovanie tajomstiev lesa. Vypočuli sme si náučný príbeh z knihy „Počuješ rozprávať stromy?“ od autora Petra Wohlebena a rekapitulovali sme nielen obsah textu, ale i rôzne zaujímavosti z knihy, ktoré nás zaujali. Opisovali sme obrázky v encyklopédie „Veľká kniha o malých tvoroch- chrobáky, mušky a iné potvorky“ a so záujmom sme diskutovali o knihe „Tajomná príroda“.

A hurá do zámockej záhrady, kde budeme priamo v prírodnom prostredí porovnávať, pozorovať, hodnotiť jej obyvateľov a krásu okolitej prírody.