Zdravý chrbátik

05.04.2018 13:31

V mesiaci marec 2018 sa naša materská škola aktívne zapojila do Projektu „Zdravý chrbátik“, ktorého organizátorom je Občianske združenie Za zdravší život v spolupráci s Národným športovým centrom a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. OZ pripravilo odborné školenie na tému: Prevencia chybného držania tela a deformít chrbtice u detí. Školenie je súčasťou projektu Zdravý chrbátik

Hlavným zámerom projektu je podpora zdravého vývinu chrbtice u detí a nácvik zdravotných cvičení. Materská škola získala DVD so zdravotným cvičením, ktoré budeme realizovať s deťmi počas celého roka.