Zdravýživka

13.04.2018 13:19

Dňa 10.04. 2018 navštívila našu materskú školu Zdravýživka- prvá bábková postavička na Slovensku, spolu s PhDr. Petrou Vadovičovou, ktorá je odborným grantom a autorkou tohto projektu. V rámci interaktívneho predstavenia Zdravýživka aktívne spolupracovala s deťmi, priniesla im veľa kreatívnych hier, prostredníctvom ktorých podporovala telesný a psychický vývin a stravovacie zvyklosti u detí, ktoré si odnášajú do dospelosti. Zábavnou formou preukazovali deti svoje stravovacie návyky, vedomosti a zručnosti z oblasti zdravej životosprávy, či zdravého životného štýlu. Spoločne identifikovali rôzne zdravé i nezdravé potraviny, navštívili Zdravýživkin supermarket, zhotovovali rôzne produktu z rôznorodého materiálu a rôznou technikou - tanier so špagetami v podobe papierového tanierika a farebnej šnúrky, jabĺčko so slamkou, či plošnú bábku Zdravýživku. Počúvali motivačné básne o ovocí a zelenine, alebo riešili hádanky.

Hrali sme sa zabávali,

Niečo sa aj naučili,

Ak ste s nami boli radi

A chceli by ste vedieť

o potravinách viac,

stačí ak zvoláte:

Áno chceme Zdravýživku medzi nás“

 

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie detí, ale i dospelých k správnym stravovacím návykom a k pohybovej aktivite.

Na záver nám Zdravýživka odovzdala osvedčenie- Zdravýživkin certifikát.