Zimná turistická vychádzka

24.01.2019 07:14

Zima vbehla za vrátka,
vyplašila vtáčatká.
Sneh sa sype, vietor hudie,
čo len s nami teraz bude?
Nezhyniete, moji malí,
kŕmidlo sme na strom dali.“

Príchod zimy sa spája nielen so zimným počasím,  snehovou perinou, či zimnými radovánkami a zimnými športmi, ale sa spája i s prikrmovaním vtáctva a zvierat.

V rámci témy týždňa „Hostina v zime“ sme sa pozorovali z okna, ale i na pobyte vonku na školskom dvore vtákov. Videli sme ako v mrazivom počasí po vonku poskakujú a zháňajú si niečo do zobáka. Priamym pozorovaním a zážitkom sme vzbudili u detí záujem o aktivity, ktoré súviseli s prikrmovaním vtákov. Takmer každý začal rozmýšľať ako by mohol pomôcť. Väčšinu deti napadlo, aby sme zhotovili kŕmidlá, zakúpili krmivo a išli do prírody prikrmovať vtákov. V priebehu celého týždňa sme realizovali s deťmi rôzne aktivity, ktoré súviseli s touto témou. Deti aktívne počúvali príbeh „Kuchyňa na strome“, či „Elenkini priatelia“ a porovnávali príbeh s vlastnou skúsenosťou. Charakterizovali prácu horára, opisovali druhy kŕmidiel vyrobené z rôznych materiálov a následne sme zhotovili z plastových pohárikov kŕmidlá, zakúpili sme krmivo a mohli sme ísť prikrmovať vtákov. Mladšie deti prikrmovali vtákov na školskom dome a deti z triedy kobyliek sa v piatok 18.01. 2019 na záver týždňa vybrali na zimnú turistickú vychádzku do zámockej záhrady. Jednoduché, ale funkčné kŕmidlá z pohárikov na nitke zavesili spolu s krmivom na stromy a kríky. Následne išli deti k jazierku, kde na nás čakali kačky, ktoré sme prikrmovali kúskami pečiva a chleba. Deti sa tešili, keď videli ako kačky s veľkou chuťou jedli kúsky potravy, ktoré im priniesli. V rámci edukačného procesu si deti rozšírili svoje vedomosti, poznatky, skúsenosti so starostlivosťou o zvieratká a vtákov v zimnom období. Vedia, že prikrmovanie vtákov má význam práve počas chladných dní, zvlášť ak je krajina pokrytá snehovou pokrývkou a vtáci si ťažšie nájdu dostupný zdroj potravy. Prikrmovať máme tým, na čo sú vtáky zvyknuté – ideálna je slnečnica, tiež hovädzí loj, proso, ľan, repka, mak, pomletá kukurica. Potrava na kŕmidle má byť  pod strieškou, aby nenavlhla. Vtáctvu nedávame nič solené či korenené. Nevhodné krmivo môže spôsobiť zimou oslabenému vtáčiemu organizmu ťažké zažívacie problémy, ktoré sa môžu viesť i k bolestnému úhynu.

Keď pôjdu deti spolu s rodičmi na prechádzku, budú spoločne pozorovať svoje kŕmidlá, ktoré zhotovili a zavesili na konáre, či ich navštívili obyvatelia zámockej záhrady .