„ZLATÝ KĽÚČIK“

25.04.2018 22:34

I v školskom roku 2017/18 sa naša materská škola aktívne zapojila do prehliadky detskej tvorivosti pod názvom „Zlatý kľúčik“. Súťaž sa konala dňa 19.04. v Empírovom divadle v Hlohovci. Cieľom súťažnej prehliadky umeleckej tvorivosti detí predškolského veku je prezentovanie úrovne dosiahnutých schopností, ktoré deti vyjadrujú rôznymi umeleckými prostriedkami, resp. pohybovými aktivitami. Deti našej materskej školy sa prezentovali v kategórie v  oblasti športovo-pohybovej a hudobno-umeleckej. V športovo-pohybovej oblasti sa prezentovali v rámci krúžkovej činnosti- Cvičenie s fitloptami, predstavili sa tanečnou choreografiou pod vedením Mgr. S. Šuchovej. Deti našej školy preukázali výnimočné pohybové schopnosti nielen v cvičení s kruhom, ale i fitloptou. Za svoj výkon získali Zlatý pohár a medaile. V hudobno-umeleckej oblasti našu školu prezentovali pod vedením Ľ. Matiovej sólovým spevom za doprovodu klavíra, získali strieborný a bronzový pohár a medaile. Naša materská škola získala účastnícky diplom. Gratulujeme deťom a tešíme sa, že opäť pribudli do zbierky školy tri poháre za výkon našich detí.