Novinky

VRÁŤME SA DO ROZPRÁVKY

17.04.2019 20:55
Výtvarnými prácami detí  sme sa zúčastnili  4. ročníka medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže „Rozprávočka moja naj“. Naše deti sme účasťou na súťaži opäť preniesli do krásnych  rozprávok, do rozprávok kráľov a princezien, do zlých drakov, do víťazstva dobra nad zlom. Cieľom...

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE JANKO POLIENKO

17.04.2019 20:53
Aký by bol svet bez fantázie? Zvláštny a možno aj prázdny. Naše staré mamy nám s láskou v detstve rozprávali všelijaké príbehy a rozprávky. Takto sa z pokolenia na pokolenie zachovali rozprávky, kde sa tradovali  mnohé sny, fantázie a ľudové múdrosti. Dňa 10.04....

NÁVŠTEVA SPOJENEJ ŠKOLY, PALÁRIKOVA 1 , HLOHOVEC

17.04.2019 20:51
Mesto Hlohovec nás pozvalo na  kultúrne podujatie, ktoré organizovalo  v spolupráci so Spojenou školou, Palárikova 1, Hlohovec pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. Spolu s deťmi sme dňa 09.04. 2019   Spojenú školu v Hlohovci, kde sme  prežilidopoludnie...

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

17.04.2019 20:49
Dňa 04.04. 2019 sa v našej materskej škole „Margarétka“  uskutočnil „Deň otvorených dverí“.Našim cieľom bolo ukázať  rodičom nielen priestory našej materskej školy, v ktorých prebieha edukačný proces, materiálno-technické zabezpečenie, ale zároveň ich oboznámiť...

APRÍL MESIAC LESOV- TURISTICKÁ VYCHÁDZKA DO ZÁMOCKEJ ZÁHRADY

11.04.2019 20:18
Mesiac apríl je venovaný lesom, aby upozornil na ich nenahraditeľný význam pre človeka. Les je najdokonalejšie spoločenstvo, je zárukou prirodzeného kolobehu života. Apríl získal prívlastok mesiac lesov už v roku 1952. V rámci edukačného procesu sme s deťmi realizovali zaujímavé...

7. apríl Svetový deň zdravia- Návšteva seniorov v zariadení Harmónia v Hlohovci

11.04.2019 20:17
7. apríl - Svetový deň zdravia bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou. Témou svetového dňa zdravia pre rok 2019 je bezpečnosť nemocníc a zdravotníckych zariadení v núdzových situáciách. V rámci svetového dňa zdravia a jeho témy navštívili deti z triedy lienok  dňa...

MAREC - MESIAC KNIHY

30.03.2019 18:55
„ KNIHA JE OKNOM DO SVETA.“ Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. V mesiaci marci všetky triedy  navštívili formou exkurzie Mestskú knižnicu...

SVETOVÝ DEŇ VODY

30.03.2019 18:52
Pri príležitosti „Svetového dňa vody“ sa deti z triedy lienok a kobyliek zúčastnili exkurzie k „Čističke odpadových vôd“ /ČOV/ v Hlohovci. V rámci edukačného procesu sme realizovali s deťmi rôzne aktivity, ktorými preukazovali svoje vedomosti, skúsenosti z oblasti...

HRÁME SA POHYBOM- II. metodický deň pre materské školy a deti predškolského veku

30.03.2019 18:49
Problémom súčasnosti sa  stáva klesajúca fyzická aktivita dnešných detí, ktorú nahrádza čas strávený v spoločnosti televízora, DVD, alebo počítača. Plne si tento problém uvedomujeme a preto zvyšujeme povedomie detí, zákonných zástupcov detí a priateľov našej materskej školy, aby...

NÁVŠTEVA PLANETÁRIA V HLOHOVCI

21.03.2019 20:36
Naše mesto Hlohovec sa môže pochváliť i tým, že je jedno z mála miest na Slovensku, kde sa nachádza planetárium, ktoré umožňuje premietať na kopulu umelú oblohu, Slnko, Mesiac, planéty a hviezdy. V rámci témy týždňa „Vesmír- naša zem je guľatá...“ sme deťom hravou formou...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>