Novinky

Zdravýživka

13.04.2018 13:19
Dňa 10.04. 2018 navštívila našu materskú školu Zdravýživka- prvá bábková postavička na Slovensku, spolu s PhDr. Petrou Vadovičovou, ktorá je odborným grantom a autorkou tohto projektu. V rámci interaktívneho predstavenia Zdravýživka aktívne spolupracovala s deťmi, priniesla im...

Lienka „ Bodkulienka“

05.04.2018 13:34
V rámci mesiaca –Marec mesiac knihy sme realizovali s deťmi rôzne aktivity s knihami. Navštívili sme formou exkurzie Mestskú knižnicu v Hlohovci, predškoláci v rámci spolupráce s II ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec, navštívili školskú knižnicu, rodičia čítali deťom pred spánkom,...

Zdravý chrbátik

05.04.2018 13:31
V mesiaci marec 2018 sa naša materská škola aktívne zapojila do Projektu „Zdravý chrbátik“, ktorého organizátorom je Občianske združenie Za zdravší život v spolupráci s Národným športovým centrom a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. OZ pripravilo odborné školenie...

Vítame Jar !

05.04.2018 13:29
Príchod najkrajšieho ročného obdobia bolo už oddávna spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Všetky tieto tradičné zvyky nám dňa 29.03. prišli predstaviť naši dôchodcovia z klubu dôchodcov „Ruža“ v Hlohovci,  ktorí boli oblečení v ľudových krojoch a mali zhotovenú „Morenu“....

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE- Šibem, šibem, šibi, ryby…

05.04.2018 13:27
Veľkonočné sviatky patria medzi najkrajšie v roku. Aj naše deti majú radosť, keď sa môžu zúčastniť na ich oslavách. Veselou riekankou sme sa pripravovali na blížiace sa sviatky. Deti v materskej škole maľovali vajíčka, zdobili triedu, aby boli pripravené na Veľkú noc. Dňa 26.03. sa v materskej...

Návšteva výstavy vo vlastivednom múzeu v Hlohovci pod názvom „Vesmír očami detí“

05.04.2018 13:24
Deti z našej materskej školy sa v mesiaci február 2018 svojimi výtvarnými prácami zúčastnili XXXIII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“, ktorú vyhlásila Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými...

Návšteva Školskej knižnice v ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec

05.04.2018 13:22
V rámci mesiaca- Marec mesiac knihy navštívili dňa 22.03. naši predškoláci z triedy kobyliek a včielok školskú knižnicu v ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec, s ktorou aktívne spolupracuje naša materská škola. Spoločne si s kamarátmi prvákmi prezreli školskú knižnicu, kde si môžu...

Dopraváčik a kamarátky značky

05.04.2018 13:19
Dňa 20.03. opäť navštívil deti v materskej škole kamarát „Dopraváčik“, s ktorým riešili hravou formou význam dopravných značiek. Hrou „Kamarátky značky“ identifikovali načo upozorňujú konkrétne dopravné značky, pre koho sú určené a čo znamenajú. Vedomosti si skvalitňovali hrou...

Exkurzia v mestskej knižnici- Marec mesiac knihy

20.03.2018 20:39
„ V knižnici je veľa kníh, požičiam si jednu z nich...“ Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v...

SKRÍNINK ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

15.03.2018 15:57
Dňa 13.03.2018 sa v našom elokovanom pracovisku Vinohradská 7, Hlohovec realizoval skríning školskej zrelosti v spolupráci s CPPPaP v Hlohovci. Vyšetrenie školskej zrelosti nie je povinné, je len na rozhodnutí zákonných zástupcov detí. Ak má rodič záujem o skrínink školskej...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>