Novinky

Dúhový kolotoč- výtvarná súťaž

03.06.2019 15:32
Výtvarnými prácami detí sme sa dňa 27.05. 2019 zúčastnili  13. ročníka súťaže výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku pod názvom Dúhový kolotoč s témou Fíha. Aktívna účasť na výtvarných súťažiach sa  stáva v našej materskej škole súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti....

INDICKÉ BÁJKY OČAMI DETÍ

03.06.2019 15:31
Výtvarnými prácami detí sme sa dňa 24.05. 2019  aktívne v rámci multikultúrnej výchovy zúčastnili 5. ročníka výtvarnej súťaže pod názvom „Indické bájky očami slovenských detí“, ktorej cieľom bolo    zmysluplné trávenie voľného času , využitie témy na školách, ako aj o...

MOJA RODINA

03.06.2019 15:28
V rámci Svetového dňa rodiny/ 15.05./ sme sa výtvarnými prácami detí zúčastnili  výtvarnej súťaže pre deti materských škôl pod názvom MOJA RODINA, ktorú organizovala Mestská knižnica mesta Piešťany. Okrem triednych aktivít konaných pri príležitosti svetového dňa rodiny, pripravujeme...

Koza Líza“ v materskej škole- MEK,MEK, MEK....

28.05.2019 06:44
Medzinárodný deň mliekasa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne...

Spievanky, spievanky

28.05.2019 06:43
Dňa 17.05. 2019 sa konal  10. ročník speváckej súťaže pod názvom „Spievanky, spievanky“. Spevácka súťaž je určená deťom z materských škôl s cieľom prezentovať regionálne tradície a ľudovú slovesnosť. Už desiaty  ročník súťaže zorganizovala PaedDr. Ingrid Valovičová z regionálnej sekcie...

Cesta okolo sveta- divadelné predstavenie

28.05.2019 06:37
Deti z našej materskej školy sa tešili na „Cestu okolo sveta“,ktorej sa zúčastnili prostredníctvom  divadelného predstavenia  dňa 14.05. 2019.  Hlavnou hrdinkou príbehu bola Alžbetka,  veľmi poctivá a dobrá žiačka. Úlohy si napíše vždy v  škole a tak jej zostáva veľa...

4. ročník : ZLATÝ KĽUČIK- prehliadka detskej tvorivosti

28.05.2019 06:35
I v tomto školskom roku sa naša materská škola zúčastnila prehliadky detskej tvorivosti pod názvom „Zlatý kľúčik“,ktorá sa konala dňa 14.05. 2019 v zmodernizovanom Kine Úsmev v Hlohovci.Podujatie organizovalo OZ Motion4you a Mesto Hlohovec. Cieľom súťažnej prehliadky...

Deň kvetov v Hlohovci

28.05.2019 06:30
Naša materská škola sa aktívne zúčastnila na výzdobe  mesta pri príležitosti 13. ročníka „Dňa kvetov v Hlohovci“,ktorý organizovalo  dňa 13.05. 2019 Mestské kultúrne centrum Hlohovec. Spolu s deťmi sme zhotovili pestrofarebné kvety, ale i symboly našej materskej školy...

Kladenie vencov

28.05.2019 06:25
Pri príležitosti výročia Dňa víťazstva nad fašizmom sa nielen zamestnanci, ale i deti z triedy včielok zúčastnili   dňa 07.05. 2019  pietneho  aktu kladenia vencov na Námestí sv. Michala v Hlohovci.Spoločne sa s desiatkami ďalších Hlohovčanov zúčastnili...

Utorkové čítanie v mestskej knižnice

28.05.2019 06:21
Naši predškoláci sa každý mesiac tešia na  návštevu mestskej knižnice v našom meste, ktorú  navštevujú v rámci systematickej mesačnej spolupráce. Knižnicu navštívili i v mesiaci máji dňa 06.05. 2019 a opäť sa tešili na aktivity, ktoré im  pripravila...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>