Novinky

December je mesiac štedrý, chodieva vždy v bielom svetri. Sype sniežik na domčeky, dary dáva pod stromčeky.

19.12.2018 21:37
Po oslavách Mikuláša  sme sa v materskej škole v tomto  predvianočnom období venovali rôznym zaujímavým tvorivým aktivitám, ktorými sme deťom spríjemňovali čakanie na krásne vianočné dni. So zažatím prvej adventnej sviečky sa do tried pomaly vkradla tajomná zimná predvianočná...

VIANOČNÉ VYSTÚPENIE DÔCHODCOV Z KLUBU RUŽA V MATERSKEJ ŠKOLE

19.12.2018 21:31
Predvianočné chvíle v materskej škole nám spríjemnili i dôchodcovia z klubu Ruža, ktorí  navštívili dňa 12.12. 2018 našu materskú školu s vianočným vystúpením.   Koledníci v kostýmoch z dávnej minulosti nám priblížili vianočné zvyky a tradície. Vystúpenie...

„VO VIANOČNEJ PEKÁRNI...“

16.12.2018 21:20
Ako dlho poznal človek med, múku a oheň, taká stará je história výrobkov z medu. Staroveké národy považovali med za stravu bohov, a preto im pri obetných slávnostiach obetovali medové pečivo. Každý z nás sa isto teší na príchod Vianoc. Ako tradične k Vianociam nemôže...

ZIMNÉ FOTOGRAFOVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE

16.12.2018 21:19
Fotografia  môže byť krásnym darčekom pre starých rodičov, ale i ostatných rodinných príslušníkov, či známych. I toto bol jeden z dôvodov, aby sme zorganizovali predvianočné fotografovanie detí so zimným motívom.  Dňa 10.12. 2018 sa trieda našej  materskej  školy...

OSLAVY MIKULÁŠA

16.12.2018 21:18
Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary. Nadelí ti radosti, čižmu plnú sladkostí. Čas sa s časom stretol a znova nás presunul do obdobia najkrajších sviatkov v roku. A tak sme netrpezlivo s našimi deťmi v materskej škole očakávali príchod „Mikuláša.“ .  Deti  čakali Mikuláša ...

HRÁME SA POHYBOM

29.11.2018 19:55
Pohyb je pre každé dieťa prirodzený a zároveň aj nevyhnutný. Deti disponujú obrovským množstvom energie, ktorú je potrebné dostať von. Ich túžba hýbať sa je rovnako prirodzená ako túžba spoznávať nové veci. Naša materská škola prijala pozvanie riaditeľky Základnej školy s materskou školou, A....

PREDNÁŠKA PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV PREDŠKOLÁKOV

29.11.2018 19:54
Mnohí rodičia si kladú rôzne otázky súvisiace s nástupom ich dieťaťa na primárne vzdelávanie v základnej škole. V mnohých prípadoch im odpovedia triedne učiteľky v rámci konzultačných, či iných stretnutí, ktoré na základe svojej profesionality a odbornosti vedia rodičov usmerniť...

NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE V HLOHOVCI

19.11.2018 16:12
Myslíme si a určite nielen mi, že kniha zohráva  veľkú úlohu v živote každého z nás. No viete si predstaviť život bez knihy? Asi nie. Samozrejme, pre každého človeka však kniha znamená niečo iné. Aby sme u detí rozvíjali pozitívny vzťah ku knihám, motivujeme ich aj tým spôsobom, že každý...

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE „O PSÍČKOVI A MAČIČKE“.

19.11.2018 16:11
V mesiaci novembri navštívilo dňa 14.11. 2018 našu materskú školu Divadlo Príbeh zo Žiliny pod názvom „O psíčkovi a mačičke“. Rozprávkovú knižku „ O psíčkovi a mačičke“ v roku 1929 napísal a nakreslil pán Josef Čapek – maliar, grafik, ilustrátor, spisovateľ, novinár a dramatik, brat...

OSLAVY DŇA MATERSKÝCH ŠKÔL

13.11.2018 17:51
Aj materské školy na Slovensku oslavujú svoj deň. Ten bol určený na 4. november, pretože tento deň je významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku. 4. novembra 1829 bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>