Novinky

BESIEDKA PRE STARÝCH RODIČOV

07.11.2018 19:31
Mesiac október bol až v roku 1990 vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším. V rámci Mesiaca úcty k starším sa konala dňa 26.10. 2018 v triede včielok slávnostná besiedka, ktorú si pre svojich starých rodičov pripravili...

DEŇ JABLKA

07.11.2018 19:27
Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne osláv „Dňa jablka“, známeho aj ako „Deň pôvodných odrôd jabĺk“. Pripomíname si ho   každý rok 21. októbra. Naša materská škola hravou formou  realizovala rôzne aktivity, ktorých hlavným obsahom bola oslava aj...

STRAŠIDELNÝ DEŇ

07.11.2018 19:25
Dnes sa už oslavuje v rodinách, školy realizujú veľa akcií spojených s Hallowenom, ktorého oslavy zdomácneli i u nás.   Typickým symbolom je lampa zhotovená z tekvice s horiacou sviečkou vo vnútri, alebo nakupovanie dekorácií na výzdobu domu a jeho...

V KNIŽNICI JE VEĽA KNÍH POŽIČIAM SI JEDNU Z NICH...

07.11.2018 19:23
I v mesiaci októbri v rámci systematickej mesačnej spolupráce navštívili naši predškoláci z triedy včielok dňa 18.10. 2018 mestskú knižnicu. Priniesli zapožičané knihy a vypožičali  si encyklopédie o zdravej výžive, ovocí a zelenine. S knižnými  publikáciami...

LOMIDREVO

07.11.2018 19:21
Divadlo na hojdačke zo Žiliny   navštívilo naše elokované pracovisko dňa 17.10. 2018 s predstavením Lomidrevo. Deti s radosťou a so záujmom sledovali  poučnú a veselú  bábkovo-činohernú  rozprávku , ktorá tematicky čerpá zo zlatého fondu Pavla...

JESENNÉ TVORIVÉ DIELNE

11.10.2018 19:54
Ani sme sa nenazdali a je tu opäť jeseň. Ponúka nám prírodné dary  v podobe farebného  lístia, rôznych  druhov plodov a rôznych prírodnín. V rámci spolupráce s rodinou i v rámci témy edukačného procesu „Jesenný košík“  sme opäť...

ŠARKANIÁDA

08.10.2018 19:41
Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia.   Umožňuje nám realizovať s deťmi kreatívne hrové aktivity priamo v prírodnom prostredí. Jednou z nich je i „Šarkaniáda“, na ktorú sa deti veľmi tešia.  V škole, ale i doma si...

„ROZHÝBME HLOHOVEC POHYBOM“

08.10.2018 19:40
V rámci Európskeho týždňa športu sme prijali pozvanie riaditeľky ZŠ s MŠ A. Felcána, Hlohovec, ktorá v spolupráci s CVC Dúha zorganizovala dňa 04.10. športový deň pre všetky deti a žiakov, študentov, verejnosť, spoločnosti a organizácie mesta pod názvom „Rozhýbme...

TRADÍCIE MESTA HLOHOVEC: „MICHALSKÝ JARMOK“

01.10.2018 18:18
V rámci témy týždňa „Mesto Hlohovec“,  deti z triedy lienok, kobyliek a včielok spoznávali a preukazovali svoje vedomosti o svojom  meste rôznymi aktivitami.  Na  základe  skúsenosti sa vedeli orientovať v najbližšom okolí MŠ, vedeli opísať...

V KNIHÁCH JE SKRYTÁ MÚDROSŤ SVETA...

01.10.2018 18:16
NÁVŠTEVA MESTSKEJ KNIŽNICE V HLOHOVCI Opäť sme i v školskom roku 2018/2019 nadviazali  mesačnú  spoluprácu s Mestskou knižnicou v Hlohovci .   Deti z triedy včielok navštívili dňa 26.09. 2018 mestskú knižnicu a v rámci témy týždňa  „Naše...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>